Lag VM, Dieskau,Tyskland 2014




Silverlaget i 60+, Göran Josefsson, Sölve Lindersson, Sören Johansson och Jörgen Ahlström.




.Silverlaget i 66+, Lars Ingvarsson, Rolf Bernhardsson, Hans Astorsson och Rolf Mårtensson.


.  

   

                                                                        




 
 

 




 
   Pictures by Alberto. and Ivana Rouckova